Вітаємо у нас

Історія школи

Довжоцька середня школа (СШ) Кам’янець-Подільського району – загальноосвітній навчально-виховний заклад для навчання, освіти і виховання дітей. Вона покликана здійснювати розумове, ідейно-політичне, трудове, моральне, фізичне й естетичне виховання учнів, прилучати підростаюче покоління до духовної культури й матеріального виробництва, озброюючи його необхідними знаннями і способами діяльності.

Організована відповідно до наказу Кам’янець-Подільського районного відділу народної освіти з 1 вересня 1950 р. У 1950-1954рр., – це семирічна школа, 1955-1957 рр. – восьмирічна, а з 1957 р. – середня школа.

Довжоцька середня школа (СШ) Кам’янець-Подільського району – загальноосвітній навчально-виховний заклад для навчання, освіти і виховання дітей. Вона покликана здійснювати розумове, ідейно-політичне, трудове, моральне, фізичне й естетичне виховання учнів, прилучати підростаюче покоління до духовної культури й матеріального виробництва, озброюючи його необхідними знаннями і способами діяльності.

Організована відповідно до наказу Кам’янець-Подільського районного відділу народної освіти з 1 вересня 1950 р. У 1950-1954рр., – це семирічна школа, 1955-1957 рр. – восьмирічна, а з 1957 р. – середня школа.

Відповідно до Закону України “Про освіту” від 4 червня 1991 р. Довжоцьку середню школу перейменовано в Довжоцьку загальноосвітню школу (ЗОШ) І-ІІІ ступенів. Функції і повноваження Довжоцької ЗОШ І-ІІІ ступенів закріплені в статуті школи 1994 р., який був затверджений рішенням Кам’янець-Подільської районної ради народних депутатів від 25 січня 1995 р.

Згідно з постановою загальних зборів трудового колективу від 26 березня 1999 р. Довжоцьку ЗОШ І-ІІІ ступенів реорганізовано в Довжоцький колегіум, статут якого затверджено сесією Довжоцької сільської ради 6 квітня 1999 р.

За статутом 1999 р. Довжоцький колегіум – середній загальноосвітній навчально-виховний заклад нового типу, що інтегрує загальноосвітню школу з підготовкою учнівської молоді до роботи в сфері обслуговування в умовах ринкової економіки. Колегіум здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України “Про освіту”, Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, власного статуту.

Головна мета колегіуму – здобуття освіти понад державний освітній мінімум, гуманітарна, суспільно-гуманітарна підготовка учнівської молоді до роботи в умовах ринкової економіки і надання їй професії в сфері обслуговування з таких спеціальностей: офіціант, бухгалтер, телемайстер, тракторист-ремонтник, авторемонтник, кулінар, швея-вишивальниця, столяр-оформлювач, перукар, маркетинг. Головні завдання колегіуму: надання освітніх послуг понад державний мінімум, розвиток дитини як особистості, її нахилів, інтересів, здібностей; самовизначення, самореалізація з подальшим навчанням у середньому спеціальному, вищому навчальних закладах або організація трудової діяльності в сфері обслуговування; навчання, виховання, розвиток дітей, збагачення інтелектуального, творчого, культурного потенціалу України; створення оптимальних умов для навчання та морального, психологічного, фізичного розвитку учнів; пошук і відбір дітей, які мають нахили до роботи в сфері обслуговування.

Навчання в колегіумі проводиться за планами і програмами загальноосвітнього закладу українською мовою. За бажанням учнів запроваджується поглиблене вивчення іноземної мови, спецкурсів та спецпредметів відповідно до профілю навчання. Встановлено таку мережу класів: 1-4 – спеціалізовані з поглибленим вивченням іноземної мови з першого класу; 5-7 – колегіальні класи, в яких забезпечується культурна, науково-теоретична і гуманітарна підготовка обдарованих і здібних учнів до навчання в профільних класах; 8-11 – колегіальні класи, в яких забезпечується здобуття освіти понад державний освітній мінімум відповідно до профілю навчання.

З метою підвищення якості навчально-виховного процесу в колегіумі працюють науково-методичні об’єднання вчителів, творчі групи, психологічна і медична служба.

Навчання в колегіумі завершується складанням випускних екзаменів, за результатами яких видаються документи про освіту та отриману професію.

Управління колегіумом здійснюється його засновником – Кам’янець-Подільською районною радою та управлінням освіти Кам’янець-Подільської райдержадміністрації. Безпосереднє керівництво закладом здійснюється його директором, який призначається і звільняється Кам’янець-Подільською районною радою. Вищим органом самоврядування в колегіумі є конференція трудового колективу, у період між конференціями – педагогічна рада та батьківська рада колегіуму. Внутрішнє управління колегіуму здійснюється на основі розподілу функцій за компетенцією. Для цього створені педагогічна рада, науково-методична рада та учнівська рада колегіуму. Функції та повноваження органів управління колегіуму закріплені в статуті колегіуму.

Протягом 1950-2000 рр. колегіум (школа) підпорядковувалися: 1950-1993 рр. – Кам’янець-Подільському районному відділу народної освіти, з 1994 р. – Кам’янець-Подільському районному відділу освіти.