Вітаємо у нас

Публічна інформація

 1. Кошторис на 2024 рік
 2. Інформація про вакантні посади
 3. Інформація щодо порядку розгляду заяв про булінг
 4. Інформацію про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством
 5. Статут Довжоцького ліцею
 6. Ліцензія на провадження освітньої діяльності
 7. Структура та органи управління закладу освіти
 8. Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами
 9. Навчальні плани та освітні програми:
  1. 1-4 кл (навчальний план), (освітня програма)
  2. 5 кл (навчальний план), (освітня програма)
  3. 6-9 кл (навчальний план), (освітня програма)
  4. 10-11 кл (навчальний план), (освітня програма)
 10. Перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою
 11. Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником
 12. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти
 13. Мова (мови) освітнього процесу
 14. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти
 15. Річний звіт про діяльність закладу освіти
 16. Правила прийому до закладу освіти
 17. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
 18. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати
 19. Моніторинг освітніх послуг